vaca-extremeña

Vaca Extremenya

És una raça 100% autòctona que raça deu el seu nom a la zona de procedència. Es té constància de la seva presència des de fa temps, sense que es conegui l'origen inicial de la raça.

El Catàleg Oficial de Bestiar d'Espanya Inclou aquesta raça al Grup de Races Autòctones en perill d'extinció i actualment compta amb un programa de conservació per mantenir la variabilitat genètica i assegurar la supervivència de la raça, havent-se realitzat una gran labor de recerca i reproducció al CENSYRA de Badajoz.

La seva capa és blanca en general i força uniforme, amb tons rosacis en els individus joves i color crema en els adults. La banya arriba a assolir importants dimensions i es caracteritza per anar dirigida cap endavant i amb les puntes cap amunt, sent aquest fet més marcat a les femelles. Les mucoses nasals són de color rosat. Una característica d'aquesta raça és la papada abundant que tenen els mascles.

Es tracta d'animals amb proporcions mitges i aptitud càrnia. Els mascles aconsegueixen de mitjana els 650 kg, i les femelles 550 kg. Posseeixen una gran rusticitat i capacitat dadaptació, amb un temperament molt tranquil i de fàcil maneig.

La seva carn és sucosa, tendra, d'aroma carnica i sabor intens.

És d´alta selecció i d´una gran qualitat gastronòmica i nutricional.

Scroll to top